پخت آش نذری

پخت آش نذری


همزمان با برگزاری مراسم میلاد امام زمان برنامه ا پخت آش رشته با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان در دانشکده دامپزشکی برگزار گردید .