کارمندان

گروه پاتوبیولوژی
 
ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
1
حمیده رحیمی
فوق دیپلم
متصدی امور دفتری
1-36138660
2
سمیه جوکار
لیسانس
آزمایشگاه آسیب شناسی
36138670
3
میثم زارع
فوق دیپلم
کمک تکنسین
36138670
4
فاطمه نجاتی
فوق لیسانس
آزمایشگاه انگل شناسی
36138682
5
عباس شمشیری
پنجم ابتدایی
نیروی خدماتی
36138660
6
یاسر شمشیری
دیپلم
کمک تکنسین
36138679
7
مهدی سنگابی
لیسانس
آزمایشگاه ویروس شناسی
36138684
8
محمد رسول سربی
لیسانس
آزمایشگاه ایمنی شناسی
36138683
9
امین شاهد
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی
36138679
10
حسین ترک قزوینی
ابتدایی
نیروی خدماتی
36138660
11
امیر موتابی علوی
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی
36138681
12
محمد صادق گل واجویی
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی
36138658
 

 

گروه علوم پایه
 

ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
2
مریم توانا باب‌اناری
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی
36138632
3
ابراهیم میرزایی
دیپلم
نیروی خدماتی آزمایشگاه
36138650
4
سعیده احمدی جوکانی
فوق لیسانس
کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی
36138639
5
جعفر جلایی
فوق لیسانس
کارشناس آزمایشگاه فارماکولوژی
36138634
6
قاسم یوسفی
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی
36138635
  منصور غفاری لیسانس کارشناس امور فرهنگی 36138620
8
حسن ذوالفقاری
پنجم ابتدایی
نیروی خدماتی
36138620
9
موسی وزیری
دیپلم
نیروی خدماتی آزمایشگاه
36138620
 

 

گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
 

ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
1
حمیده عمرانی
 دیپلم
متصدی امور دفتری
1-36138740
  شهرزاد یونسیان لیسانس کارشناس آزمایشگاه 36138747
3
معصومه آغازی
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه آنالیز و شیمی مواد غذایی
36138754
4
اسفندیار ابراهیمی
تکمیلی نهضت
نیروی خدماتی
36138747
 

 

گروه علوم درمانگاهی
 

ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
1
داریوش ساریخانی
فوق دیپلم
تکنسین جراحی
36138714
2
مسلم رضایی
دیپلم
رادیولوژی
36138714
3
اسماعیل دهدشتی
ابتدایی
نیروی خدماتی
36138714
4
محسن نوروزی
لیسانس
کارشناس بخش جراحی
36138714
5
علیرضا خنشا
لیسانس
کارشناس بخش داخلی
36138702
  فرح سوخکیان لیسانس متصدی اموز دفتری 36318700-1
  راضیه شجاعی فوق دیپلم متصدی امور دفتری 36138700-1
8
محمد هادی جسمانی
لیسانس
مسئول داروخانه
36138720
9
سجاد نوربخش
ابتدایی
نیروی خدماتی
36138730
10
میترا محمدی
فوق لیسانس
کارشناس بخش طیور
36138730
11
قدرت‌اله رضایی
دیپلم
بخش طیور
36138728
12
مهدی چناری
دیپلم
نیروی خدماتی
36138739
13
محمد اسفندیاری
دیپلم
نیروی خدماتی
36138739
14
اسلام فریدونی
دیپلم
نیروی خدماتی
36138739
15
محمد سعید فریدونی
لیسانس
کارشناس بخش آبزیان
36138735
16
مجتبی رهسپار
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
36138719
17
سید محمد باقر حسینی
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
36138719
18
محمدرضا شهریاری
فوق دیپلم
کارشناس بخش حیوانات کوچک
36138718
19
یاسر جابری
لیسانس
مسؤل پذیرش
36138724
20
محمدحسن‌ناطق‌احمدی
لیسانس
کارشناس بخش تولید‌مثل
36138702
23
اکبر قربانی
دیپلم
کلینیک شهر
37227227
 

 بخش اداری
 

ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
1
آریا رحیمی 
لیسانس
رئیس امور اداری
36138605
3
معصومه برزگر
فوق دیپلم
متصدی امور دفتری (دبیرخانه)
36138614
4
لیلا روستا
دیپلم
متصدی امور دفتری (دبیرخانه)
36138614
5
محمدرضا فرزینی
دیپلم
نامه‌رسان
36138616
6
فرح انگیز رضایی
بیسواد
نیروی خدماتی
36138865
7
صدیقه عسکری
دیپلم
امور پژوهش
36138617
8
مریم شاهچراغی
دیپلم
امور آموزش
36138613
9
آیت‌اله کریمیان
فوق دیپلم
مسئول انبار عمومی و شیمیایی
36138790
11
حسین کاظمی
لیسانس
رئیس آموزش دانشکده
36138612
12
علیرضا امامی 
لیسانس
رئیس حسابداری
36138606
13
وحید معصومی 
لیسانس
امین اموال
36138610
15
حمیدرضا جاوید
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه (تدارکات)
36138609
16
محبوبه مهر افسر
دیپلم
امور دانشجویی
36138604
18
راضیه شجاعی
فوق دیپلم
متصدی امور دفتری
3-36138600
19
صابر جاهد شهرکی
دیپلم
امور حسابداری
36138608
20
محمد باقر زارع
ابتدایی
نیروی خدماتی
36138865
 

 

کتابخانه و مرکز شبکه کامپیوتر

ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
2
سید قاسم جعفری
دیپلم

بازبین کتابخانه

36138845
3
قاسمی
لیسانس
سفارشات کتابخانه
36138841
4
عظیم کشاورز
لیسانس
رییس کتابخانه
36138852
5
کامران مظفری
لیسانس
میز توزیع کتابخانه
36138844
7
محمد شعبانی
دیپلم
سمعی و بصری
36138850
8
مهندس آرش میدانشاهی
لیسانس
مسئول مرکز کامپیوتر
36138838
9
حمیدرضا ولی‌محمدی
لیسانس
خدمات فنی-کتابخانه دیجیتال
36138832
 
 

 

آزمایشگاه مرکزی
 

ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
1
ملیحه مسعودیان
فوق لیسانس
کارشناس آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
36138688
حسینعلی شمسایی
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه مرکزی تجزیه
36138689
رضا محبوبی
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه مرکزی تجزیه
36138689
علیرضا کشتگر
ابتدایی
خدماتی
36138688
 
 

 

واحد دام
 

ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
1
محمدرضا اسفندیاری
پنجم ابتدایی
کارگر اصطبل
36138791
2
شهرام اسفندیاری
پنجم ابتدایی
کارگر اصطبل
36138791
3
تقی دهقان
ابتدایی
امور دام
36138791
 
 
دفتر مجله
 
ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
1
شیوا نیاکان
لیسانس
ویراستار دفتر مجله
36138686
2
زهرا میرزایی
لیسانس
کارشناس دفتر مجله
36138687
 

 

میکروسکوپ الکترونی

ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
1
ساناز شبیکه
لیسانس
کارشناس میکروسکوپ الکترونی
36138770
 
تأسیسات
 
ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
1
اسماعیل پاسبان
سیکل
تأسیسات
36138773
 
مرغداری
 
ردیف
نام و نام خانودگی
تحصیلات
سمت
شماره تماس
1
حسین دهقانی
دیپلم
تکنسین فنی
36138733
2
داریوش زیرک نیا
ابتدایی
خدماتی
36138733