واحدها

مرکز رایانه


تاریخ شروع به فعالیت : 1381

 خدمات ارائه شده :

  1.  مدیریت و عیب یابی شبکه و سرورها
  2.  آموزش و مشاوره به اساتید ، کارکنان و دانشجویان
  3. انجام امور نرم افزاری ، نصب سیستم عامل و برنامه
  4. برنامه نویسی
  5.  مدیریت وب سایت دانشکده
  6. تعمیرات سخت افزاری و ارتقا سیستم های قدیمی 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

آموزش


وظایف معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی :


1) بررسی و تصحیح امتیاز فرم‌های فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده و ارسال آن‌ها به دفتر معاون محترم آموزشی دانشگاه در هر نیمسال و تابستان .
2) بررسی پروندة اعضای هیأت علمی متقاضی ترفیع پایه و ارسال تقاضا نامه‌ها به دفتر معاون محترم آموزشی دانشگاه در شش ماهة اول و دوم سال.
3) بررسی پروندة متقاضیان استخدام در دانشکده و انجام مکاتبات و پیگیری‌های لازم.
4) بررسی پروندة متقاضیان اخذ بورس تحصیلی از دانشکده و انجام مکاتبات و پیگیری‌های لازم.
5) تعیین دانشجویان ممتاز ( رتبه‌های اول تا سوم) ورودی‌های مختلف دوره‌های دکترای عمومی دامپزشکی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی جهت معرفی به دفتر استعدادهای درخشان و
معاون آموزشی دانشگاه.
6) اقدامات لازم جهت تعیین استاد نمونة آموزشی دانشکده در هر سال و معرفی به معاون محترم آموزشی دانشگاه.
7) تهیه برنامه آموزشی برای هر نیمسال و ثبت و درج آن در کامپیوتر.
8) تقاضا برای دروس سرویسی از دانشکده‌های دیگر و پاسخگویی به تقاضای دیگر دانشکده‌ها
9) تهیه برنامه امتحانات پایان نیمسال.
10) تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان.
11) نظارت بر امر ثبت نام و انتخاب واحد مقدماتی- اصلی- حذف و اضافه و حذف نهایی دانشجویان در هر نیمسال.
12) پاسخگویی به کلیه درخواست‌های آموزشی دانشجویان و در صورت لزوم مکاتبه با دیگر واحدهای آموزشی برای دریافت جواب.
13) تحویل کارت دانشجویی به دانشجویان جدید و تمدید کارت دانشجویی برای کلیه دانشجویان در
هر نیمسال.
14) صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان.
15) پاسخگویی به مکاتبات مربوط به امور آموزشی دانشجو.
 
16) ارائه فرم‌های مربوط به مرخصی تحصیلی – حذف نیمسال- تغییر رشته- حذف پزشکی- فرم ثبت نام تک‌درس و غیره به دانشجو، تکمیل و ارسال آن به اداره‌ی آموزش دانشگاه.
17) تطبیق و پذیرش دروس دانشجویان انتقالی و تغییر رشته در چارچوب مقررات مربوطه و ارسال به موقع آن به اداره آموزش دانشگاه.
18) پیگیری و ارسال نمرات ناتمام در موعد مقرر.
19) بررسی پرونده دانشجویانی که فقط یک درس باقیمانده جهت فراغت از تحصیل دارند تا با معرفی به استاد و استفاده از تبصره 2 ماده 11 درس را اخذ نمایند.
20) انجام تمامی امور فارغ التحصیلی دانشجو و ارسال گزارش نهایی به اداره‌ی‌آموزش دانشگاه.
21) اعلام برنامه امتحانی به اعضای هیأت علمی
22) نظارت بر نحوه‌ی تشکیل کلاسها در طول نیمسال.
23) نظارت بر نحوه‌ی برگزاری امتحانات پایان نیمسال.
24) انجام امور مربوط به ارزشیابی اعضای هیأت علمی.
25) جمع آوری لیست نمرات و ارسال آنها به اداره‌ی آموزش دانشگاه.
26) تعریف دروس خاص (کارورزی، پایان نامه و کارآموزی 1و 2) در سیستم کامپیوتری برای ترم تابستان.
27) ثبت نام کامپیوتری دروس اختصاصی دانشجویان در ترم تابستان.
28) معرفی دانشجویان کارآموز به سازمان دامپزشکی کل کشور جهت گذراندن دوره‌های کارآموزی
29) بررسی پرونده دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع پیش درمانگاهی به منظور دادن مجوز شرکت در آزمون به آنان.
30) برگزاری آزمون جامع پیش درمانگاهی در شهریورماه و بهمن ماه هر سال.
31) همکاری در پرپایی غرفه‌ی دامپزشکی در روز معرفی دانشگاه.
32) تهیه مقدمات ثبت نام دانشجویان جدید الورود و همکاری در ثبت نام تشکیل پروندة آنان.
33) ثبت کامپیوتری واحدهای ارائه شده به دانشجویان جدید الورود (بدون حضور آنان)
34) تعیین استاد مشاور برای دانشجویان جدیدالورود.
35) برگزاری جلسه معارفه برای دانشجویان جدیدالورود.
36) تهیه برگه عکس دانشجویان جدیدالورود و ارسال به گروه‌های آموزشی و کتابخانه و قراردادن بر روی سایت.
37) محاسبه‌ی ساعات غیبت دانشجویان و صدور اخطار آموزشی برای دانشجویانی که 16/3 در هر درس
غیبت داشته‌اند.
38) تکمیل فرم‌های ویژه وام قرض الحسنه برای دانشجویان متقاضی.
39) تهیه آلبوم عکس برای دانش آموختگان در هر سال.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

امور دانشجویی

 

تشکلهای دانشجویی :

   1- بسیج دانشجویی

   2- انجمن اسلامی

   3- کانون نویسندگان و سخنوران جوان

   4- شورای صنفی

 سایر فعالیتهای امور دانشجویی :

   1- برگزاری اردوهای

   2- برگزاری جشن-نشریه-تبلیغات فرهنگی-شرکت و فعالیتهای انتخاب ها- برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی

   3- چاپ نشریه-برگزاری جشن ها و مراسمات-برگزاری مسابقات نویسندگی و کتاب خوانی

   4- تشکیل بانک و نوارخانه-تدوین نشریه-رسیدگی به مشکلات دانشجویی

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تحصیلات تکمیلی
 

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده :

1- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده در چارچوب مقررات و ضوابط
2- بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه راه حل های لازم
3- بررسی پیشنهاد راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تدوین برنامه آنها جهت ارجاع به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
4- بررسی آئین نامه های تحصیلات تکمیلی به منظور بهبود کیفیت آموزشی و اظهار نظر درباره آنها و انعکاس به معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
5- بررسی کیفیت آموزشی و پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده
6- نظارت بر برگزاری آزمون های ورودی دکتری ، آزمون جامع و سایر آزمون ها و جلسات ارزیابی مرتبط با تحصیلات تکمیلی

7- رسیدگی به کلیه موارد آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی که در چارچوب ضوابط و مقررات نمی باشد (موارد خاص)
8- بررسی و تصویب پیشنهاد بخش های تخصصی در مورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی
9- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط سرپرستان محترم بخش های تخصصی، هیات رئیسه دانشکده یا معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده به شورا ارجاع می گردد.
10- بررسی و تصویب پیشنهاد دوره های کوتاه مدت مطالعاتی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی
11- برنامه ریزی و تدریس سیاست های کلی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده

بررسی و تصویب نهایی موضوع و برنامه پروژه های پایان نامه دکتری تخصصی و اساتید مشاور و داوران و برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

پژوهشی
 

وظایف معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی:

حوزه معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی وظائف و مسئولیت های گسترده ای دارد که بخشی از آنها به شرح زیر است. تفاوت دانشکده دامپزشکی با سایر دانشکده ها در این است که دانشجویان دوره عمومی جهت فارغ التحصیلی باید پایان‌نامه داشته باشند. کلیه امور پایان‌نامه‌های عمومی و همچنین بررسی علمی پایان‌نامه‌های تخصصی در معاونت پژوهشی انجام می‌شود.
 
1- بررسی علمی و تصویب طرح‌های پژوهشی اساتید
2- بررسی گزارشات علمی طرح‌های پژوهشی
3- بررسی کتب تألیفی و یا ترجمه
4- بررسی علمی و تصویب پایان‌نامه‌های دکترای عمومی
5- نظارت بر اجرای پایان‌نامه‌های عمومی و طرح‌های پژوهشی
6- برنامه ریزی جهت دفاع پایان‌نامه‌های عمومی
7- بررسی علمی پایان‌نامه‌های تخصصی
8- بررسی پرونده های متقاضیان فرصت مطالعاتی
9- بررسی پرونده های تبدیل وضعیت
10- بررسی تقاضاهای مسافرتهای کوتاه مدت اساتید جهت شرکت در همایش داخلی و خارجی
11- بررسی امتیازات سالانه اساتید جهت گرانت پژوهشی
12- نظارت بر هزینه ها و گردش مالی حوزه پژوهشی
13- برنامه ریزی و تدارک جهت شرکت در نمایشگاههای دستاورد پژوهشی
14- حمایت در برگزاری همایش‌های داخلی و بین المللی در سطح دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آنها
15- برنامه‌ریزی جهت برگزاری سخنرانی و سمینارهای علمی اساتید و سخنرانان مدعو
16- تنظیم و تدوین آئین‌نامه‌های لازم در حوزه پژوهشی
17- نظارت بر اجرای آئین‌نامه‌های معاونت پژوهشی
18- نظارت بر عملکرد مراکز تحقیقاتی دانشکده

19- نظارت بر کارآفرینی و قطب های علمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

دانشجویی
 

وظایف معاونت دانشجویی دانشکده دامپزشکی:

 
1- ثبت نام و ارسال لیست وامهای تحصیلی روزانه و شبانه در هر ترم
2- ارائه فرم وامهای ضروری، ازدواج، ودیعه مسکن و استعدادهای درخشان (3 برابر)
3- پرداخت وام قرض الحسنه اضطراری دانشکده
4- تحویل کمدهای دانشجویی در گروهای چهارگانه دانشکده
5- نظارت بر سلف سرویس و سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی با کمک شورای صنفی
6- نظارت بر بوفه دانشجویی دانشکده
7- پیگیری نیازهای صنفی دانشجویان
8- نظارت و پیگیری اردوهای علمی- فرهنگی و تفریحی
9- برگزاری مراسم در مناسبتهای مختلف
10- جمع آوری و ارسال گزارشهای خبری به دانشگاه
11-برگزاری جشن، چاپ نشریه هد هد صبا (خبرنامه دانشکده دامپزشکی) و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی
12- رسیدگی به مشکلات دانشجویان و ....