تاریخچه

    دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در سال 1348 تأسیس شده و از نظر قدمت پس‌ از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ‏،  دومین دانشکده دامپزشکی کشور است. این دانشکده در حال حاضر دارای58  عضو هیأت علمی (    20نفر استاد، 18 نفر دانشیار، 20 نفر استادیار) است. فضای دانشکده جمعاً 105 هکتار (75 هکتار مزرعه ، 17 هکتار جنگل و فضای سبز و 13 هکتار ساختمان و معابر) می‌باشد.  دانشکده دامپزشکی علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع دکترای عمومی دامپزشکی ،  درمقطع کارشناسی ارشد رشته های  باکتری شناسی ، بیوشیمی و فیزیولو‍‍ژی نیز دانشجو می پذیرد.علاوه بر این ،  در 19 رشته شامل   آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای، بافت شناسی مقایسه‌ای  ، بیوشیمی  ، فارماکولوژی، فیزیولوژی، بهداشت و بیماری‌های طیور، بهداشت و بیماریهای آبزیان ، بیماری‌های داخلی دامهای بزرگ ، بیهوشی و مراقبت های ویژه ، جراحی ، فناوری  تولید مثل، کلینیکال پاتولوژی ، مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام  ، آسیب شناسی ، انگل شناسی ، باکتری شناسی،  بیوتکنولوژی ، بهداشت مواد غذایی و بهداشت خوراک دام در مقطع دکتری تخصصی به تربیت نیروهای متخصص اهتمام دارد.

   دانش‌آموختگان دوره دکترای عمومی دامپزشکی ، علاوه بر ارائه خدمات گسترده دامپزشکی از طریق پیش‌گیری، ریشه‌کنی و درمان بیماری‌های دامی، با نظارت بهداشتی بر مواد غذایی با منشاء دامی، در کنترل و ریشه‌کنی بیماری‌های مشترک انسان و دام نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند. دانش‌آموختگان مقاطع دکتری تخصصی ، علاوه بر تأمین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها، در مؤسساتی همچون موسسه رازی  ،  انستیتو پاستور و نیز دانشگاههای علوم پزشکی به فعالیت می‌پردازند.

  تعداد واحدها در مقطع دکترای عمومی 217 ، در مقطع کارشناسی ارشد 28 ، درمقطع دکترای تخصصی (رزیدنسی) به طور متوسط 60 و در مقطع دکترای تخصصی(Ph.D)     36   واحد می‌باشد.

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی در

زمان مدیریت

تصویر

احمد افشار

ویروس شناسی دامپزشکی

دانشیار

محمود مکاره چیان

ژنتیک

استاد

عبداله حسین خان ناظر

میکرو بیولوژی مواد غذایی

استاد

سید رضا قاضی

علوم آناتومی

استاد

مجید اجتهادی

فارماکولوژی

استاد

احمد عریان

آسیب شناسی

استادیار

محسن ملکی

آسیب شناسی

دانشیار

محمد مؤذنی

انگل شناسی

استادیار

سید شهرام شکر فروش

بهداشت مواد غذایی

دانشیار

مجتبی کافی

بیماریهای مامایی و تولید مثل

استاد

عزیزاله خداکرم تفتی

آسیب شناسی

استاد

مسعود حق خواه باکتری شناسی

دانشیار


منصور سیاری

آسیب شناسی دانشیار

سید مصطفی رضوی دینانی
انگل شناسی استاد