تاریخچه

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در سال 1348 تأسیس شده که از نظر قدمت پس‌ از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران دومین دانشکده دامپزشکی کشور است. این دانشکده در حال حاضر دارای 58 عضو هیأت علمی (17 نفر استاد، 17 نفر دانشیار، 24 نفر استادیار) است.فضای دانشکده جمعاً 105 هکتار (75 هکتار مزرعه (یونجه، ذرت و جو)، 17 هکتار جنگل و فضای سبز و 13 هکتار معابر و ساختمان) می‌باشد.این دانشکده علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حرفه‌ای (عمومی) دامپزشکی و کارشناسی ارشد فیزیولو‍‍ژی دامپزشکی در 16 رشته تخصصی شامل علوم آناتومی، آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای (PhD)، بافت شناسی مقایسه‌ای (PhD)، جراحی دامپزشکی، بیماری‌های درونی دامهای بزرگ، بهداشت و بیماری‌های طیور، بیماریهای داخلی دامهای کوچک، کلینیکال پاتولوژی، بهداشت و بیماریهای آبزیان، آسیب شناسی دامپزشکی، انگل شناسی دامپزشکی، بهداشت مواد غذایی، مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام، و بیوشیمی دامپزشکی به تربیت نیروهای متخصص اهتمام دارد.
دانش‌آموختگان دوره دکترای حرفه‌ای دانشکده دامپزشکی علاوه بر ارائه خدمات گسترده دامپزشکی از طریق پیش‌گیری، ریشه‌کنی و درمان بیماری‌های دامی، با نظارت بهداشتی بر مواد غذایی با منشاء دامی در کنترل و ریشه‌کنی بیماری‌های مشترک انسان و حیوانات نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند. دانش‌آموختگان این دانشکده علاوه بر تأمین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشکده‌های دامپزشکی، در سایر مؤسسات مربوط به علوم دامپزشکی، علوم زیستی و علوم پزشکی به فعالیت می‌پردازند.
تعداد واحدهای مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلی در مقطع دکترای حرفه‌ای 220 واحد و در مقطع دکترای تخصصی (رزیدنسی) به طور متوسط 60 واحد و در مقطع دکترای تخصصی (Ph.D ) 36 واحد می‌باشد.
 
تعداد دانشجویان کنونی : 328 نفر
تعداد رزیدنت های کنونی : 123 نفر
 
روسای دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز از ابتدا تا کنون
 
   

نام و نام خانوادگی

تخصص

رتبه علمی

تصویر

احمد افشار

ویروس شناسی دامپزشکی

دانشیار

مکاره چیان

ژنتیک کشاورزی

استاد

عبداله حسین خان ناظر

میکرو بیولوژی مواد غذایی

استاد

سید رضا قاضی

علوم آناتومی

استاد

مجید اجتهادی

فارماکولوژی

استاد

احمد عریان

پاتولوژی

استاد

محسن ملکی

پاتولوژی

دانشیار

محمد مؤذنی

انگل شناسی

استادیار

سید شهرام شکر فروش

بهداشت مواد غذایی

استاد

مجتبی کافی

دکترای تولید مثل و مامایی دامپزشکی

استاد

عزیزاله خداکرم تفتی

دکترای پاتولوژی

استاد

مسعود حق خواه دکترای تخصصی باکتری شناسی

دانشیار


منصور سیاری

دکترای تخصصی آسیب شناسی دانشیار

سید مصطفی رضوی دینانی
دکترای تخصصی پاتولوژی استاد
مجتبی کافی دکترای تخصصی تولید مثل دام استاد