تماس با دانشکده

 

    نشانی : شیراز – کیلومتر 12 جاده شیراز-اصفهان – منطقه باجگاه - دانشکده دامپزشکی 
    کدپستی : 11731-71441

                تلفن  :     36138771

                دورنگار : 32286940

 

 

دکتر مجتبی کافی (رئیس دانشکده)

8600

خانم معصومه برزگر (مسول دفتر حوزه مدیریت)

8600

دکتر عبدالله میرزایی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی )

8601

دکتر حسن شریف یزدی (معاون پژوهشی)

8601

دکتر بهمن عبدی (معاون اداری و مالی)

8601

دکتر احسان رخشنده رو (معاون دانشجویی)

8601

خانم محبوبه مهرافسر (کارشناس امور دانشجویی)

8604

آقای آریا رحیمی (رئیس امور اداری)

8605

آقای علی اصغر ملایی (رئیس حسابداری)

8606

آقای عبدالله کریمیان (حسابداری)

8607

آقای محمدرضا فرزینی (تدارکات)

8609

آقای وحید معصومی (جمعدار اموال)

8610

آقای حسین کاظمی (رئیس آموزش)

8612

خانم شهناز منفرد (کارشناس تحصیلات تکمیلی)

8619

خانم‌ معصومه برزگر (دبیرخانه)

8614

خانم الهه نگهداری (کارشناس پژوهشی)

8617

خانم مریم شاهچراغی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)

8618

آقای محمدرضا فرزینی (نامه‌رسان)

8616

 (اتاق تکثیر)

8862

آقای آیت اله کریمیان (انبار عمومی و شیمیایی)

8790

خانم لاله وفایی (رییس کتابخانه)

8832

مدیر شبکه

8761

 (مرکز سایت)

8850

خدمات فنی کتابخانه

8852

سفارشات کتابخانه

8841

اتاق کارکنان

8836

آقای مظفری (میز امانت)

8844

بازبین کتابخانه

8845

آقای غفاری (سمعی و بصری)

8849

آقای مهندس آرش میدانشاهی (مسئول مرکز کامپیوتر)

8838

علی محمدی (رئیس آزمایشگاه مرکــــزی)

8611

آقایان : شمسائی، محبوبی  (آز. مرکزی تجزیه)

8689

خانم مسعودیان(آز مرکزی بیولوژی ‌مولکولی)

8688

خانم شبیکه (میکروسکوپ الکترونی)

8770
 
 

مجله تحقیقات

 

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی (سردبیر مجله)

8685

خانم زهرا میرزائی (دفتر مجله)

8686

خانم شیوا نیاکان (دفتر مجله)

8687
 
 

گروه علوم پایـــه

 

خانم الهه نگهداری (دفتر گروه)

8620

مدیر گروه

8621

دکتر جواد ساجدیان‌فرد

8622

دکتر مهدی فاضلی

8623

دکتر مهناز طاهریان‌فرد

8624

دکتر حمید رجائیان

8625

دکتر ذبیح‌اله خاکسار

8626

دکتر محمود امین‌لاری

8627

دکتر مینا تجلی

8628

 دکتر طهورا شمالی

8907

دکتر امین بیغم صادق

8641

دکتر حمیدرضا مرادی

8652

دکتر صغری غلامی

8823

رزیدنت های خانم

8638

دکتر نسرین کاظمی پور

8640

دکتر غلامعلی جلودار

8757

دکتر مرجان چهارده چریک

8911
دکتر فواد نوربخش
 
8623
دکتر یونس کمالی
 
8628
دکتر حمیدرضا مرادی
 
8652

اتاق رزیدنت های خانم

8629

(آزمایشگاه آناتومی)

8630

 (آزمایشگاه آناتومی)

8631

خانم مریم توانا (آزمایشگاه بیوشیمی)

8632

خانم سعیده احمدی جوکانی (آزمایشگاه فیزیولوژی)

8639

آقای جعفر جلائی (آزمایشگاه فارماکولوژی)

8634

آقای قاسم یوسفی (آزمایشگاه بافت شناسی)

8635

کلاس رزیدنسی

8651

آقای ابراهیم میرزایی (آزمایشگاه  بیوشیمی)

8650

رزیدنت (آقایان)

8646

رزیدنت

8647

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

8648

 

 

 

 

 

 

 

گروه پاتوبیولوژی

خانم حمیده رحیمی (دفترگروه)

8660

مدیر گروه

8661

دکتر احمد عریان

8662

دکتر منصور سیاری

8663

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی

8664

دکتر فاطمه نمازی

8665

دکتر عبداله درخشنده

8666

دکتر نصراله احمدی

8667

دکتر زهرا نظیری

8668

دکتر مسعود حق‌خواه

8672

دکتر مهران قائمی بافقی

8654

دکتر احسان رخشنده رو

8674

دکتر آزاده یکتاسرشت

8697

دکتر علی محمدی

8677

دکتر محمد مؤذنی

8676

دکتر مصطفی رضوی

8678

دکتر محمد طباطبائی

8696

دکتر حمیده نجفی
 
8673
دکتر عاطفه اسماعیل نژاد
 
8690

آقای محمدصادق گل واجویی(آزمایشگاه بیو تکنولوژی)

8658

آقای امیر موتابی علوی (آزمایشگاه کرمها، انگل)

8681

خانم فاطمه نجاتی (آزمایشگاه تک یاخته و بندپا)

8682

آقای محمدرسول سربی (آزمایشگاه باکتری شناسی)

8679

آقای امین شاهد (آزمایشگاه ایمنی شناسی)
 
8683

آقای مهدی اسد سنگابی (آزمایشگاه ویروس)

8684

اتاق کارشناسان گروه

8680

آقای امین شاهد- آقای یاسر شمشیری (آزمایشگاه میکروبیولوژی)

8679

اتاق رزیدنت‌های گروه (خانم)

8675

خانم سمیه جوکار، آقای میثم زارع (آزمایشگاه آسیب شناسی)

8670

آقای عباس شمشیری - آقای حسین ترک قزوینی

8644

سالن کالبدگشایی

8982
 

 

گروه بهداشت
 
 

خانم حمیده عمرانی (دفترگروه)

8740

مدیر گروه

8745

خانم دکتر سارا بصیری

8741

خانم دکتر مریم انصاری لاری
 
8748

دکتر سعید حسین زاده

8743

دکتر شهرام شکرفروش

8744

آقای دکتر آرش امیدی

8745

دکتر مهدی محبی‌فانی

8749

دکتر آریا رسولی
 
8750
دکتر مریم پورمنتصری
 
8753

خانم معصومه آغازی (آزمایشگاه آنالیز)

8754

 یونسیان
 
8747

 

 
 
 

گروه علوم درمانگاهی

 

خانم‌ها فرح سوخکیان . راضیه شجاعی (دفترگروه)

8700

مدیر گروه

8701

دکتر ناصر وصال

8703

دکتر رعایت جهرمی

8704

دکتر سیف‌اله دهقانی

8705

اتاق رزیدنت های علوم درمانگاهی

8706

دکتر محمدرضا دیور

8708

دکتر بهروز نیک احوال

8709

دکتر علی رضاخانی

8710

دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی

8711

دکتر ابوتراب طباطبایی

8712

دکتر مجتبی کافی

8903

دکتر اصغر مقیسه

8824

دکتر حسن شریفی

8917

دکتر سعید نظیفی

8760

دکتر حاجی محمدی

8825

دکتر مرجان چهارده چریک

8911

دکتر نجمه مصلح

8822

دکتر محبوبه اشرافی

8905

دکتر حسن نیلی

8729

دکتر کرامت اساسی

8755

دکتر خلیل بدیعی

8756

دکتر مهرداد پورجعفر

8828

دکتر علی اصغر چالمه

8810

دکتر سیاوش سلطانیان

8906

دکتر عبداله میرزائی

8909

دکتر مح

8820

دکتر مصطفی اخلاقی

8737

دکتر امین غلامحسینی
 
8736
دکتر امین بیغم
 
8641
دکتر محمدرضا دیور
 
8708
دکتر مهدی آذری
 
8707
دکتر بهمن عبدی
 
8916
دکتر نوشین درخشنده 8786
دکتر محسن قانع 8915

آقایان تقی پور، خنشا، ناطق احمدی، جسمانی

8702

آقایان فریدونی، اسفندیاری، چناری

8738

آقای جابری (پذیرش علوم درمانگاهی)

8724

رزیدنت آقا علوم درمانگاهی

8713

آقای خنشا، (سالن دام بزرگ)

8717

آقای محمدرضا شهریاری (سالن دام کوچک)

8718

آقای رهسپار، آقای حسینی (کلینیکال پاتولوژی)

8719

آقای جسمانی ( آزمایشگاه IVF)

8979

آقای شرفی (داروخانه)

8720

انبار دام بزرگ

8721

پذیرش بخش

8723

رزیدنت آقایان

8904

رزیدنت خانمها

8821

آقای جوانمردی

8910

آقایان رضائی، نوروزی، ساریخانی، دهدشتی (اتاق جراحی)

8714

 

آقایان تقی پور، ناطق احمدی (آزمایشگاه تولیدمثل)

8715

بیمارستان

8734

محمد سعید فریدونی (آبزیان)

8735

آقای سجاد نوربخش

8725

رزیدنت طیور (خانم)

8726

حیوانات آزمایشگاهی

8973

آقای قدرت‌اله رضایی

8728

خانم میترا محمدی

8730

کالبدگشایی

8731

اتاق پاک (ایزوله)

8970

مرکز تحقیقات پرندگان

8970

حفاظت فیزیکی (انتظامات)

2-8771

باغبانی

8776

   

نقلیه

8774

سلف سرویس

8778

موتورخانه

8777

موتورخانه قدیم

8657-8855

انتظامات خوابگاه

8815-8816

 

 

مخابرات کشاورزی

8400-8120

اصطبل

8791

آقای دهقان (سالن مرغ تخم گذار)

8732

آقای دهقان (سالن مرغ گوشتی)

8733

بوفه

8971

دفتر ورزش

8788

اتاق حفاظت فیزیکی (انتظامات)

8792

تشکل‌های دانشجوئی

 

پایگاه شهید رودکی

8848

انجمن علمی

8868

جهاد دانشگاه

8765

بسیج دانشجوئی

8766

شورای صنفی

8768

دفتر کنگره

8846

آقای گل بدین 8784
مرکز مشاوره 8847