روز درختکاری

روز درختکاری


روز سه شنبه پانزدهم اسفند ماه مراسم روز درختکاری در دانشکده دامپزشکی برگزار گردید که همراه با پیاده روی و پاکسازی طبیعت، پذیرایی و قرعه کشی با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان بود .