بازدید معاون محترم ریاست جمهور از دانشکده دامپزشکی

بازدید معاون محترم ریاست جمهور از دانشکده دامپزشکی


در سفر دو روزه ریاست محترم جمهوری و اعضا هیأت محترم دولت به شیراز، دکتر علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و ریاست محترم حفظت محیط زیست استان فارس جناب اقای دکتر عطا پورشیرزاد و هبئت همراه  در روز جمعه ۲۱ مهرماه از دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز بازدید کردند.
در این بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن شرکت در جلسه هم اندیشی با مسئولین و برخی اساتید دانشکده دامپزشکی، از بخش های محتلف درمانگاه و آزمایشگاه مرکزی بازدید به عمل آمد.
ایشان ضمن تاکید و حمایت در نوگشایی رشته دکتری تخصصی دامپزشکی حیات وحش در دانشکده دامپزشکی شیراز، بر افزایش همکاری ها بین سازمان حفاظت محیط زیست و دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز تاکید کردند.