آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی (Central Laboratory) دانشکده دامپزشکی، آزمایشگاهی جامع و مرجع در سطح دانشگاه شیراز در فضایی حدود 500 متر مربع واقع شده است. این آزمایشگاه از سه بخش اصلی شامل: بخش آنالیز و تجزیه، بخش سلولی- مولکولی و بخش کشت سلولی تشکیل گردیده است و در هر کدام از این بخشها دستگاههای کاربردی  قرار دارد که در زمینه های مختلف آزمایشگاهی و انجام پایان نامه های دوره های مختلف تحصیلی و طرحهای تحقیقاتی مشغول به فعالیت هستند.

از جمله دستگاههای و تجهیزات مهم این آزمایشگاه می توان به دستگاههای Atomic Absorbtion ، HPLC ، Capillary Electrophoresis ، Real Time PCR ، Freeze drying و ELISA اشاره کرد.


نام دستگاه: Freeze drying

شرکت سازنده : ZIRBUS technology  

مدل دستگاه : VaCo 5  

کشور سازنده : آلمان

نوع فعالیت : غیر فعال. بدلیل خرابی پمپ وکیوم دستگاه

خصوصیات و عملکرد : از این دستگاه جهت انجام عمل جداسازی، عصاره گیری و تثبیث نمونه های مختلف از جمله عصاره های گیاهی، مواد غذایی، نمونه های بافتی و سلولی، باکتری، ویروس و . . .  استفاده می شود.


نام دستگاه: Freeze drying

شرکت سازنده : CHRIST  

مدل دستگاه : ALPHA 2-4 LD plus  

کشور سازنده : آلمان

نوع فعالیت : نیمه فعال. دارای مشکل در پمپ، سنسور دمایی و شیر تخلیه.

خصوصیات و عملکرد : از این دستگاه جهت انجام عمل جداسازی، عصاره گیری و تثبیث نمونه های مختلف از جمله عصاره های گیاهی، مواد غذایی، نمونه های بافتی و سلولی، باکتری، ویروس و . . .  استفاده می شود.


نام دستگاه: آب مقطر گیری

شرکت سازنده : GFL

مدل دستگاه : 2012  

کشور سازنده : آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : از این دستگاه به منظور تهیه آب مقطر یکبار تقطیر برای مصرف در کلیه بخشها و آزمایشگاهها استفاده می گردد.


نام دستگاه: یخ ساز

شرکت سازنده : HOSHIZAKI

مدل دستگاه : FM-120DE-50

کشور سازنده : ژاپن

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : عملکرد این دستگاه تولید یخ پودر شده جهت استفاده در کلیه بخشها و آزمایشگاههای سلولی مولکولی به منظور قرار دادن و نگهداری نمونه های DNA و RNA به منظور انجام آزمایشات مختلف از جمله PCR می باشد.


نام دستگاه: Cell Counter  

شرکت سازنده : exigo

مدل دستگاه : Vet (50939)

کشور سازنده :  سوئد

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : عمل شمارش سلولهای خونی شامل WBC، RBC و پلاکتها و اندازه گیری سایر فاکتورهای خونی در خون انواع حیوانات به وسیله این دستگاه انجام می پذیرد.


نام دستگاه: ELISA Reader

شرکت سازنده : Labsystems

مدل دستگاه : BDSL Immunoskan PLUS

کشور سازنده :  فنلاند

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : به منظور اندازه گیری، تشخیص و خواندن نمونه های ایمونولوژی که به روش کیت ELISA انجام گرفته است از این دستگاه استفاده می شود.


نام دستگاه: میکروسکوپ فلورسنت

شرکت سازنده : CETI

مدل دستگاه : 040856

کشور سازنده : بلژیک

نوع فعالیت : نیمه فعال. پاور دستگاه دچار مشکل می باشد.

خصوصیات و عملکرد : نوع خاصی از میکروسکوپ نوری که منبع نور آن پرتوهای فرابنفش است.برای مشاهده نمونه زیر این میکروسکوپ ها بخش ها یا ملکول های ویژه داخل سلول با مواد فلورسانت یا نورافشان رنگ آمیزی می شوند. برای رنگ آمیزی اختصاصی، معمولا از پادتن های اختصاصی متصل به مواد فلورسانت استفاده می شود. تصویری که دیده می شود حاصل نور تابش شده از نمونه است. رودامین و فلورسئین دو نوع از رنگ های معمول فلورسانت هستند که به ترتیب نور قرمز و سبز از خود تابش می کنند.


نام دستگاه: میکروفیوژ

شرکت سازنده : Labnet

مدل دستگاه : C1301

کشور سازنده : کره جنوبی

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : از این دستگاه جهت اسپین و مخلوط کردن نمونه های موجود در تیوب استفاده می شود. دارای دو روتور مجزا بر حسب حجم تیوب می باشد که قابل تعویض است.


نام دستگاه: میکروسانتریفوژ

شرکت سازنده : SIGMA

مدل دستگاه : 1-14

کشور سازنده : آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : از خصوصیات دستگاه ماکزیمم سرعت 14800 rpm و دامنه زمانی 1 دقیقه و دارای روتور 24 چاهکه می باشد. عمل جدا سازی اجزای مختلف براساس نیروی گریز از مرکز یا نیروی سانتریفوژ (RCF) انجام می شود.


نام دستگاه: الکتروپورشن

شرکت سازنده : BIO-RAD

مدل دستگاه : Gene Pulser Xcell

کشور سازنده : مکزیک

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : عملکرد این دستگاه بر اساس ولتاژ ایجاد شده می باشد که به سلول و غشای آن به منظور انتقال ژن به درون هسته سلول وارد شده و بر حسب مقاومت غشای سلولی، حفره ایجاد شده در دیواره سلول متغییر است.


نام دستگاه: میکروسانتریفوژ

شرکت سازنده : eppendorf AG

مدل دستگاه : Centrifuge 5418

کشور سازنده : آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : از خصوصیات دستگاه ماکزیمم سرعت 14000 rpm و دامنه زمانی متغییر و دارای روتور 18 چاهکه می باشد. عمل جدا سازی اجزای مختلف براساس نیروی گریز از مرکز یا نیروی سانتریفوژ (RCF) انجام می شود.


نام دستگاه: Hot plate

شرکت سازنده : eppendorf AG

مدل دستگاه : Thermo Stat plus 5352

کشور سازنده : آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : به منظور نگهداری نمونه ها در دمای مناسب به هنگام استخراج DNA و RNA از این دستگاه استفاده می گردد. دارای یک سطح بلاک گرمایشی و دو مدل جایگاه تیوب 0.5ml و 1.5ml و دامنه دمایی تا 80 درجه سانتی گراد می باشد.


نام دستگاه: میکروسانترفیوژ

شرکت سازنده : TECHNE

مدل دستگاه : FGFUGED

کشور سازنده : آمریکا

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : از خصوصیات دستگاه ماکزیمم سرعت 14000 rpm و دامنه زمانی 1 تا 30 دقیقه و دارای روتور 18 چاهکه می باشد. عمل جدا سازی اجزای مختلف براساس نیروی گریز از مرکز یا نیروی سانتریفوژ (RCF) انجام می شود.


نام دستگاه: میکروسانترفیوژ

شرکت سازنده : TECHNE

مدل دستگاه : FGFUGED

کشور سازنده : آمریکا

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : از خصوصیات دستگاه ماکزیمم سرعت 14000 rpm و دامنه زمانی 1 تا 30 دقیقه و دارای روتور 18 چاهکه می باشد. عمل جدا سازی اجزای مختلف براساس نیروی گریز از مرکز یا نیروی سانتریفوژ (RCF) انجام می شود.


نام دستگاه: Real Time PCR

شرکت سازنده : Roche

مدل دستگاه : Light cycler 98

کشور سازنده : آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : از این دستگاه جهت انجام آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز و تکثیر  DNA و RNA استفاده می شود. تفاوت آن با دستگاه PCR در این است، که در این روش سرعت عمل بالاتری وجود دارد بخاطر حذف عمل الکتروفورز و عمل خوانش بدلیل استفاده از رنگهای فلورسنس مانند سایبرگرین توسط دیودهای دستگاه صورت گرفته که به صورت نمودار ایجاد می شود.


نام دستگاه: Thermocycler (PCR)

شرکت سازنده : BIO-RAD

مدل دستگاه : PTC1148

کشور سازنده : مکزیک

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : از این دستگاه جهت انجام آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز و تکثیر  DNA و RNA استفاده می شود. در این دستگاه دمای لازم برای مراحل مختلف آزمایش PCR فراهم می شود. بلاک آن دارای 48 چاهک می باشد.


نام دستگاه: Thermocycler (PCR)

شرکت سازنده : eependorf AG

مدل دستگاه : Mastercycler gradient 5331

کشور سازنده : آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : از این دستگاه جهت انجام آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز و تکثیر  DNA و RNA استفاده می شود. در این دستگاه دمای لازم برای مراحل مختلف آزمایش PCR فراهم می شود. بلاک آن دارای 48 چاهک می باشد. 


نام دستگاه: شیکر انکوباتور

شرکت سازنده : FINPCR

مدل دستگاه : Combi-SV120

کشور سازنده : کره جنوبی

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد : از این دستگاه جهت نگهداری نمونه های مختلف در دماهای مناسب استفاده می گردد. دارای نوسان دمایی 5 تا 80 درجه سانتی گراد و دارای دو روش شیکر سطحی و دورانی   بوده که حداکثر سرعت شیک آن 300rpm می باشد. 


نام دستگاه: شیکر انکوباتور مرطوب

شرکت سازنده : INFORS AG

مدل دستگاه : CH-4103 BOTTMINGEN

کشور سازنده :  ---

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: از این دستگاه جهت نگهداری نمونه های مختلف در دماهای مناسب در شرایط مرطوب استفاده می گردد. دارای نوسان دمایی 5 تا 80 درجه سانتی گراد و دارای دو روش شیکر سطحی و دورانی   بوده که حداکثر سرعت شیک آن 300rpm می باشد. 


نام دستگاه: ژل داک

شرکت سازنده : UVI tec

مدل دستگاه : BTS-20 M

کشور سازنده :  انگلیس

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: عکسبرداری از ژل الکتروفورز حاصل از PCR


نام دستگاه: ژل داک

شرکت سازنده : UVI tec

مدل دستگاه : D-55-20-M

کشور سازنده :  انگلیس و فرانسه

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: عکسبرداری از ژل الکتروفورز حاصل از PCR


نام دستگاه: میکروسکوپ OLYMPUS

شرکت سازنده : OLYMPUS OPTICAL CO,LTD

مدل دستگاه : TH4-200

کشور سازنده :  ژاپن

نوع فعالیت : غیر فعال. نیازمند تامین میز ضد لرزش

خصوصیات و عملکرد: میکروسکوپ به همراه میکرومنیپولاتور و میکرواینجکتور جهت انجام تست IVF و تکنیکهای وابسته


نام دستگاه: میکروسکوپ نوری دو چشمی Leica

شرکت سازنده : Leica Inc

مدل دستگاه : Leica Galen III

کشور سازنده :  آمریکا

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: جهت مشاهده لامهای کشت سلولی و شمارش سلولها مورد استفاده قرار می گیرد.


نام دستگاه: میکروسکوپ اینورت Hund

شرکت سازنده : Holmut hund mbH

مدل دستگاه : hund WETZLAR(wllo Vert 30)

کشور سازنده :  آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: جهت مشاهده فلاسکها و پلیتهای کشت سلولی مورد استفاده قرار می گیرد. 


نام دستگاه: تانک ازت 50 لیتری

شرکت سازنده : TAYLOR-WHARTON

مدل دستگاه : 18 43 20

کشور سازنده :  آمریکا

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: جهت نگهداری تیوب های حاوی سلول در ازت مایع استفاده می شود.


نام دستگاه: انکوباتور مرطوب Co2 
شرکت سازنده : memmert GmbH+ CO.KG
مدل دستگاه : INC 108
کشور سازنده :  آلمان
نوع فعالیت : فعال
خصوصیات و عملکرد: جهت نگهداری فلاسکها و پلیت های حاوی نمونه های سلولی مختلف در دمای 37 درجه و میزان 5 درصد Co2 و رطوبت مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

 


نام دستگاه: سانتروفیوژ Hettich (مخصوص لوله های فالکون و پلیت)

شرکت سازنده : Hettich GmbH+ CO.KG

مدل دستگاه : UNIVERSAL 320

کشور سازنده :  آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: از این سانتروفیوژ جهت لوله های فالکون و پلیت حاوی سلول و جداسازی سلولها و غیره استفاده می شود. دارای دو مدل روتور جهت فالکون و پلیت می باشد.


نام دستگاه: هود لامینار کلاس 2

شرکت سازنده : ژال تجهیز

مدل دستگاه : JTLVC2X

کشور سازنده :  ایران

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: از این دستگاه به منظور فعایت های کشت سلولی شامل تعویض محیط کشت، انتقال سلولها و غیره استفاده می شود.


نام دستگاه: هود لامینار کلاس 2

شرکت سازنده : بعثت

مدل دستگاه : SEF 126

کشور سازنده :  ایران

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: از این دستگاه به منظور فعایت های کشت سلولی شامل تعویض محیط کشت، انتقال سلولها و غیره استفاده می شود.


نام دستگاه: دستگاه جذب اتمی (Atomic Absorption/ Flame Emission Spectrophotometer)

شرکت سازنده : Shimadzu

مدل دستگاه : AA-670

کشور سازنده :  ژاپن

نوع فعالیت : فعال – اندازه گیری المنت ها و عناصر کمیاب

خصوصیات و عملکرد: از این دستگاه جهت انجام آنالیز و اندازه گیری میزان غلظت عناصر کمیاب نظیر آهن، مس،‌روی، منگنز و. . . در نمونه های مختلف بیولوژیکی و زیست محیطی و . . . استفاده    می شود.


نام دستگاه: سانتریفیوژ (میکروفیوژ یخچال دار)

شرکت سازنده : Eppendorf

مدل دستگاه : 5417R

کشور سازنده :  آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: از این دستگاه جهت جداسازی و رسوب گیری نمونه های بیولوژیکی و غیره در دامنه سرعت 500 تا 14000 RPM و 27 تا 20817 RCF در دمای بین 9- تا 40+ درجه سانتی گراد در زمان 10 ثانیه تا 99 دقیقه در هر سیکل چرخشی استفاده می گردد.


نام دستگاه: pH - Meter

شرکت سازنده : CRISON

مدل دستگاه : BASIC 20+

کشور سازنده : آمریکا

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: از این دستگاه جهت اندازه گیری غلظت H+ در نمونه های بافری و غیر بافری که نیاز به تنظیم pH دارد استفاده می گردد.


نام دستگاه: HPLC

شرکت سازنده : Knauer

مدل دستگاه : Smartline

کشور سازنده :آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: از این دستگاه جهت جداسازی و خالص سازی و اندازه گیری میزان غلظت مواد آلی و غیر آلی در نمونه های بیولوژیکی و غیره با تکنولوژی UV Vis، EC- Flu استفاده  می گردد.


نام دستگاه: Capillary Electrophoresis (EC)

شرکت سازنده : Prince

مدل دستگاه : Lambda 1010

کشور سازنده : هلند

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: از این دستگاه جهت جداسازی و شناسایی گونه های شیمیایی که در آن  گونه های باردار حل شده در بافر در پاسخ به میدان الکتریکی که در بافر ایجاد می شود به سمت قطب مخالف حرکت می کند، استفاده می گردد.


نام دستگاه: UV-Visible Spectrophotometer

شرکت سازنده : Pharmacia

مدل دستگاه : Pharmacia-LKB-ultraspec Plus

کشور سازنده :آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: از این دستگاه جهت اندازه گیری جذب نوری در طول موجهای 190 تا 700 نانومتر و همچنین اسکن طول موج نمونه در رنج نامبرده استفاده می گردد.


نام دستگاه: Filtrated vaccum pump

شرکت سازنده : Milipore

مدل دستگاه : S/S 40/35

کشور سازنده :  آلمان

نوع فعالیت : فعال

خصوصیات و عملکرد: از این دستگاه جهت انجام فیلتراسیون محلولهای آبی و آلی توسط فیلترهای کاغذی آبی و آلی 22/0 یا 45/0 میکرومتری توسط پمپ خلاء در ارلن مخصوص میلی پور استفاده می گردد.