ولادت امام رضا

ولادت امام رضا


به گوش دل ندا آمد، که یار دلربا آمد                                    به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا آمد

خدا داد آنچه را وعده،‌ بشد در ماه ذیقعده                              که آمد بهترین بنده، رضا آمد ، رضا آمد

ولادت امام خوبی‌ها، علی بن موسی الرضا (ع) تبریک و تهنیت باد.

از ایشان روایت است که فرمودند:

عقل‌ شخص‌ مسلمان‌ تمام‌ نیست مگر این‌ که‌ ده‌ خصلت‌ را دارا باشد. از او امید خیر باشد. از بدی‌ او در امان‌ باشند. خیر اندک‌ دیگری‌ را بسیار شمارد. خیر بسیار خود را اندک‌ شمارد. هرچه‌ حاجت‌ از او خواهند دلتنگ‌ نشود. در عمر خود از دانش‌طلبی‌ خسته‌ نشود. فقر در راه‌ خدایش‌ از توانگری‌ محبوبتر باشد. خواری‌ در راه‌ خدایش‌ از عزت‌ با دشمنش‌ محبوبتر باشد. گمنامی‌ را از پرنامی‌ خواهانتر باشد. سپس‌ فرمودند: دهمی‌ چیست‌ و چیست‌ دهمی‌! از ایشان پرسیدند: دهمی‌ چیست‌؟ پاسخ دادند: احدی‌ را ننگرد جز این‌ که‌ بگوید او از من‌ بهتر و پرهیزگارتر است‌.                                                                    (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۴۶۷)