مراسم روز زن

مراسم روز زن


مراسم میلاد سراسر نور ریحانه نبوت، دردانه امامت و پروانه ولایت، حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام روز زن در سالن شورای دانشکده دامپزشکی در تاریخ 20/10/1401 برگزار شد. در این مراسم ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر کافی و جمعی از بانوان یاور علمی و اعضای شورای فرهنگی دانشکده دامپزشکی حضور داشتند.