فارغ‌التحصیلی نخستین دانشجوی دکتری بیهوشی

فارغ‌التحصیلی نخستین دانشجوی دکتری بیهوشی


دکتر سید‌رضا هاشمی، نخستین فارغ‌التحصیل رشتۀ تخصصی بیهوشی و مراقبت‌های ویژۀ دامپزشکی در کشور، از دانشگاه شیراز به‌ راهنمایی آقای دکتر ناصر وصال، از رسالۀ دکتری خود با موضوع «تاثیر ترکیبات مختلف دارو‌های پیش‌بیهوشی بر دوز مصرفی کتوفل در بیهوشی تام وریدی در خرگوش» در روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ دفاع کرد.
دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه شیراز تنها دانشکده‌ای است در کشور که در رشتۀ بیهوشی و مراقبت ویژۀ دامپزشکی دانشجو می‌پذیرد.