نمایشگر دسته ای مطالب

روز کارگر

روز کارگر


11اردیبهشت ماه مصادف با روز کار و کارگر بر تمامی کارگران محترم دانشکده مبارک باد.
دیدار ریاست محترم دانشکده وهیات همراه و تقدیر از زحمات این عزیزان در سالن شورا دانشکده برگزار گردید.