روز کارمند

روز کارمند


به مناسبت 4 شهریور ماه روز کارمند، مراسمی با حضور هیات رئیسه دانشکده و همکاران گرامی در محوطه دانشکده برگزار گردید. این مراسم با صرف صبحانه و برگزاری مسابقه ورزشی و انتخاب نفرات برتر و اهدای جوایز به پایان رسید.