درگذشت دکتر شاددل

درگذشت دکتر شاددل


با کمال تاسف و تالم درگذشت جناب آقای دکتر فضل الله شاددل، استاد انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه شیراز را تسلیت می گوییم. استادعزیزدکتر شاددل از دانشمندان بزرگ و پیش کسوت در انگل شناسی دامپزشکی کشور بودند. بسیاری از اساتید و دامپزشکان حاضر خوشه چین محضر مبارک علمی ایشان در سال های نه چندان دور بوده اند. از خدای بزرگ رحمت و مغفرت برای ایشان و صبر و شکیبایی برای خانواده و بازماندگان محترم ایشان خواستاریم.

مجتبی کافی

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز