دانش آموختگی اولین دانشجوی دوره دکتری تخصصی بهداشت خوراک دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دانش آموختگی اولین دانشجوی دوره دکتری تخصصی بهداشت خوراک دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز


در مسیر مقابله با ورود عوامل خطرساز به چرخه غذایی انسان، رعایت موازین بهداشتی در تغذیۀ دام علاوه بر این که به تولید غذاهای سالم تری برای انسانها می انجامد، موجب حفظ سلامت و افزایش بازده تولید دام به عنوان سرمایه ملی نیز خواهد شد. در این راستا، بخش مدیریت بهداشت دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، به عنوان دومین دانشگاه در ایران، از بهمن ماه سال ۱۳۹۳  اقدام به راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته  «بهداشت خوراک دام» در مقطع دکترای تخصصی (PhD) نموده است.
با یاری پروردگار، نخستین دانش آموختۀ این رشته در دانشگاه شیراز، آقای دکتر محمد صیرفی نیا، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ از پایان نامه تخصصی خود با عنوان: «ردیابی ژن مسئول تولید سم زیرالنون (PKS4) در قارچ فوزاریوم و مقایسه اثرات چند نوع جاذب بر این سم در شرایط آزمایشگاهی» با موفقیت دفاع کردند. راهنمایی این پایان نامه را آقایان دکتر آرش امیدی، استاد و دکتر آریا رسولی، دانشیار بخش مدیریت بهداشت دام از دانشگاه شیراز بر عهده داشتند. بخشی از نتایج این پژوهش تا کنون در مجلات معتبر ISI و ISC به چاپ رسیده است. امید است دیگر دانشجویان این رشته نیز با موفقیت از این دانشگاه بزرگ فارغ التحصیل شوند و در راه خدمت به میهن عزیزمان به فعالیت بپردازند.