جشنواره حرکت

جشنواره حرکت


موفقیت انجمن های علمی در جشنواره حرکت دانشگاه شیراز

مراسم اختتامیه جشنواره حرکت دانشگاهی در تاریخ 28 آبان ماه 1402 در تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار گردید. در این مراسم از انجمن های علمی فعال و برگزیده دانشگاه و همچنین اساتید مشاور برگزیده این انجمن ها در سال تحصیلی گذشته تقدیر و قدردانی به عمل آمد. از دانشکده دامپزشکی نیز انجمن ها و اساتید محترم مشاور آن ها مورد تقدیر قرار گرفتند.

الف) انجمن علمی دامپزشکی:

رتبه اول حوزه محتوای دیجیتال، رتبه اول حوزه گزارش برتر، رتبه اول حوزه نشریه، رتبه اول حوزه انجمن پویا، رتبه دوم حوزه انجمن آموزش محور، رتبه دوم حوزه مسابقه، دبیر برتر (خانم مهشید مشهدی)

ب) انجمن علمی بیوتکنولوژی دامپزشکی:

رتبه اول حوزه اختراع، رتبه اول حوزه کتاب برتر، رتبه اول بخش ویژه، دبیر شایسته تقدیر (خانم لیلی هوشیاری)

ج) انجمن علمی آبزیان:

جایزه برتر بخش ویژه

همچنین به اساتید مشاور این انجمن ها به ترتیب آقایان دکتر قائمی و دکتر حیدری به عنوان اساتید مشاور شایسته تقدیر و همچنین دکتر آرش امیدی بعنوان استاد مشاور برگزیده، لوح یادبود اهدا گردید. کسب این موفقیت را به همه اساتید و دانشجویان دانشکده دامپزشکی تبریک عرض نموده و آرزوی رونق روزافزون فعالیت های علمی دانشجویان عزیز داریم.

مدیریت دانشکده