تمدید دوره ریاست محترم دانشکده

تمدید دوره ریاست محترم دانشکده


انتصاب مجدد و شایسته استاد گرامی جناب آقای دکتر کافی به عنوان ریاست دانشکده که نشان از درایت، توانمندی و مدیریت کارآمد ایشان است را تبریک و تهنیت عرض می نماییم. از درگاه ایزد منان توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی و تحقق اهداف بزرگ در دانشکده برای ایشان مسئلت داریم .