نمایشگر دسته ای مطالب

تفاهم نامه همکاری با موسسه رازی

تفاهم نامه همکاری با موسسه رازی


در چهارچوب هم افزایی بیشتر مراکز علمی و تحقیقاتی استان فارس، تفاهم نامه همکاری مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز منقعد گردید.
در این دیدار دکترسید مصطفی رضوی رییس  دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز با اشاره به رویکرد دانشگاه ها به تحقیقات محصول محور، امکانات مناسب تحقیقاتی و تشخیصی موجود در دانشکده دامپزشکی و وجود سابقه طولانی همکاری های ارزنده طرفین این تفاهم نامه، بر لزوم برگزاری نشست های تخصصی مشترک اعضای هیات علمی و سایر خبرگان دانشگاه و موسسه رازی تاکید کرده و خواستار هماهنگی بیشتر دانشکده دامپزشکی و موسسه رازی با ارگان های اجرایی و شاغلین بخش های خصوصی استان جهت شناسایی و حل مشکلات بومی استان فارس در حوزه دامپزشکی شدند.

رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز نیز در این دیدار با اشاره به ماهیت پژوهشی- تولیدی موسسه رازی و بیان توانایی و پتانسیل های موسسه رازی شعبه شیراز در حوزه های مختلف تحقیقات واکسن های دامی بر ایجاد یک چتر بیولوژیکی کارامد در استان با همکاری دانشگاه، موسسه رازی و ارگان های دولتی مرتبط تاکید کردند. دکتر علی شیرازی نژاد ضمن بیان مواردی از همکاری های پیشین موسسه رازی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، خواستارایجاد کارگروه های تخصصی ویژه با مشارکت دانشگاه شیراز، موسسه رازی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان جهت رایزنی و استفاده از ظرفیت های بودجه ای استان در زمینه های همکاری مشترک شدند.

این تفاهم نامه به امضای سید مصطفی رضوی، رئیس دانشکده  دامپزشکی دانشگاه شیراز و علی شیرازی‌نژاد، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه رسید.