تفاهم نامه همکاری با محیط زیست استان

تفاهم نامه همکاری با محیط زیست استان


در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با دعوت از جناب آقای دکتر حمید ظهرابی  مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست فارس، ضمن  بازدید از بخش های مختلف دانشکده و شناسایی زمینه های همکاری ، تفاهم نامه همکاری میان دانشکده دامپزشکی و اداره کل حفاظت محیط زیست فارس به امضای طرفین رسید.