تبریک به دانشمندان برتر دانشکده دامپزشکی

تبریک به دانشمندان برتر دانشکده دامپزشکی


گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد در پروژه‌ای که در چند سال اخیر آن را کلید زده اند، فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا را براساس داده‌های پایگاه علمی اسکوپوس استخراج می کنند که به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف شده است. این فهرست با توجه به شاخص‌های متعددی از جمله تعداد مقالات تألیفی، ارجاعات، استنادها و سایر شاخص‌های علمی تهیه شده است. تازه‌ترین به روزرسانی «فهرست دانشگاه استنفورد» در مهرماه ۱۴۰۲ مقارن با اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده است. این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را به ازای بروندادهای پژوهشی منتشر شده آنان در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۴ رشته تحلیل کرده و بر این اساس، نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته اند، در دو لیست مربوط به سال 2022 و نیز بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲ معرفی کرده است.
حضور سه تن از اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در زمره دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال 2022، مایه مباهات و افتخار برای دانشکده دامپزشکی است. این موفقیت بزرگ را به اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر احمد عریان، جناب آقای دکتر سعید نظیفی و جناب آقای دکتر امین بیغم صمیمانه تبریک می گوییم. همچنین جناب آقای دکتر احمد عریان رتبه هشتم جهانی در حوزه دامپزشکی را کسب نموده اند. از درگاه پروردگار متعال برای همگی اساتید محترم سلامتی، پایندگی و کسب افتخارات بیشتر را آرزو می نماییم.