امتحان آیین نامه استخدامی

امتحان آیین نامه استخدامی


امتحان "آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه شیراز" روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه نود و نه بصورت مجازی برگزار میگردد . سوالات امتحان از فایل pdf زیر میباشد :

آیین نامه استخدامی