نمایشگر دسته ای مطالب

اردوی شیرازگردی دانشجویان

اردوی شیرازگردی دانشجویان


تور گردشگری به مناسبت هفته خوابگاه ها روز چهارشنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ با حضور معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی و تعداد از دانشجویان با بازدید از مجموعه زندیه ارگ کریمخان زند،موزه پارس،حمام ،مسجد و بازار وکیل،سرای مشیر برگزار گردید.


در این برنامه یکی از کارشناسان محترم دانشکده گردشگری و جهانگردی به عنوان راهنمای تور توضیحات اماکن را برعهده داشتند که  مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.