ارتقا رتبه دکتر عبدی

ارتقا رتبه دکتر عبدی


 جناب آقای دکتر بهمن عبدی ارتقای مرتبه جنابعالی از استادیار به دانشیاری را صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برایتان موفقیتهای روزافزون و سرافرازی  آرزومندیم .

مدیریت دانشکده