ارتقا دکتر درخشنده

ارتقا دکتر درخشنده


ارتقای شایسته جناب آقای دکتر عبدالله درخشنده را به مقام شامخ استادی که نشان از همت، تلاش و ممارست در امور آموزشی و پژوهشی دارد  تبریک گفته، سلامتی و بهروزی ایشان را آرزومندیم.

مدیریت دانشکده