ارتقای مرتبه دکتر محمدی

ارتقای مرتبه دکتر محمدی


جناب آقای دکتر علی محمدی ارتقای مرتبه جنابعالی از دانشیاری به استادی را صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برایتان موفقیت های روزافزون و سلامتی آرزومندیم .

مدیریت دانشکده