ارتقای مرتبه دکتر رحمانی فر

ارتقای مرتبه دکتر رحمانی فر


 جناب آقای دکتر فرهاد رحمانی فر ارتقای مرتبه جنابعالی از استادیاری به دانشیاری را صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برایتان موفقیت های روزافزون و سرافرازی آرزومندیم .
 
مدیریت دانشکده