ارتقای ضریب تاثیر مجله دانشکده

ارتقای ضریب تاثیر مجله دانشکده


ارتقای ضریب تاثیر (IF) مجله دانشکده ( Iranian Journal of Veterinary Research)
به عدد ۱.۳۷۶ را خدمت همکاران گرامی تبریک عرض می کنیم و از زحمات همه عزیزان در شورای سردبیری و همچنین داوران محترم مقالات سپاسگزاریم. امیدواریم شاهد پیشرفتهای بیشتر مجله باشیم.
مدیریت دانشکده