اطلس کاربردی التراسونوگرافی دستگاه تولید مثلی نشخوارکنندگان و شتر سانان

 

 

اين كتاب با هدف آموزش پايه‌هاي مديريت گله‌هاي گاو شيري به دانشجويان دامپزشكي، با نگاه ويژه به نيازها و مسؤوليت‌هاي حرفه‌اي دامپزشكان نگاشته شده است. نگرش و پيام اصلي اين كتاب برقراري سلامت عمومي گله‌ها در قالب فعاليت‌هاي جاري گاوداري‌هاست تا از اين راه ضمن دستيابي به توليد خوب و پايدار، هزينه‌هاي توليد كاهش يابد. در همه‌ي زمينه‌هاي مديريت گاو شيري اطلاعات بسيار گسترده‌اي در دسترس است، اما در اين كتاب تلاش شده است كه ضروري‌ترين و كاربردي‌ترين نكات پايه، در مباحثي كوتاه و تا حد امكان ساده بيان شود، بدين روي اميد است كه علاقه‌مندان غير دامپزشك نيز بتوانند از آن سود جويند. استفاده از نتايج پژوهش‌هاي داخلي در تهيه‌ي مطالب كتاب مورد توجه ويژه بوده است. بي‌گمان در آينده شرايط دگرگون خواهد شد و چه بسا پژوهش‌هاي مشابه، نتايجي متفاوت با آن‌چه در اين كتاب گفته شده به دست دهند. نتايجي از اين گونه، در سراسر كتاب به صورت زير نويس ارائه شده ‌است. شايان ذکر است که اين کتاب بر اساس شرايط کنوني گاوداري­هاي صنعتي ايران، بيشتر به گاو نژاد هولشتاين اشاره دارد.

 

كتاب گاوهاي شيري: پيوند بهداشت و مديريت گله مشتمل بر 3 بخش و 12 گفتار است:      

گفتار 1 ـ اهداف صنعت گاو شيري ـ نقش بهداشت و امنيت زيستي

گفتار 2 ـ چرخه‌ي شيردهي ـ مبناي تنظيم برنامه‌ها

گفتار 3 ـ محيط و جايگاه ‌

گفتار 4 ـ گروه­بندي

گفتار 5 ـ تغذيه‌ ـ پيشگيري از بيماري‌هاي وابسته به تغذيه ‌

گفتار 6 ـ شيردوشي ـ بهداشت پستان و شيرخام

گفتار 7 ـ مديريت توليدمثل

گفتار 8 ـ گاوهاي خشك

گفتار 9 ـ اهداف پرورش گوساله و تليسه ـ موانع دستيابي به اهداف

گفتار 10 ـ جايگاه و گروه‌بندي گوساله‌ها و تليسه‌ها

گفتار 11 ـ گوساله‌هاي شيرخوار

گفتار 12 ـ تليسه‌ها ـ شيرگيري تا زايمان

 

علاقه­ مندان مي­توانند اين كتاب را از مركز نشر دانشگاه شيراز تهيه نمايند.

 تلفن تماس 6291001 – 0711

تلفكس 6273050 – 0711

مكاتبه با آدرس: شيراز، ميدان ارم، كوي دانشگاه شيراز، كد پستي 85115-71946 صندوق پستي 1161

 

از آنجا كه صنعت پرورش ماهي در كشور ما روز به روز در حال توسعه است، با به كارگيري روش‌هاي نوين در اين صنعت و همچنين معرفي روش‌هاي پرورش ماهي در دريای کاسپی در شمال کشور، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب كشور، حمل و نقل‌ها و ارتباطات بيشتري ميان كارگاه‌هاي پرورشي صورت خواهد گرفت. به همين دليل لازم است آموزش نيروهاي متخصص، كارشناسان و تمامي‌دست اندركاران اين صنعت توسعه يابد و استفاده از دكتر دامپزشك در تمام كارگاههاي پرورشي لازم قلمداد شود؛ آزمايشگاههاي تخصصي در استان‌هاي مختلف كشور بنا به ضرورت باید مجهز و آماده ارائه خدمات باشند.

براي مبارزه با بيماري‌هاي باكتريايي ماهي، لازم است تمام مراكز تكثير ماهي و مراكزي كه اقدام به توزيع بچه ماهي مي‌نمايند، محصولات تخم چشم زده در كارگاه‌هاي خود را پس از ضدعفوني زير نظر دكتر دامپزشك با گواهينامه بهداشتي و تمام مراكزي كه اقدام به توزيع بچه ماهي مي‌نمايند بايستي پس از آزمايش‌هاي لازم، بچه ماهي‌هاي خود را با گواهينامه بهداشتي به فروش برسانند. تعيين مسؤول بهداشتي (دكتر دامپزشك) براي هر كارگاه پرورش ماهي، آموزش پيوسته مسايل بهداشتي و پيشگيري، مجهز نمودن كارگاه‌هاي پرورش ماهي به حوضچه‌هاي ضدعفوني در درب ورودي و ظرف‌هاي محتوي ضدعفوني براي ساچوك و برس و سطل مجزا در هر قسمت از كارگاه، تدوين برنامه هاي دقيق واكسيناسيون، تجويز هر نوع محرك ايمني، ضدعفوني و دارو با تجويز و نسخه دكتر دامپزشك، ارسال نمونه‌هاي مشكوك به مراكز تشخيصي و درماني، در نظر گرفتن محل مناسبی براي معدوم نمودن بهداشتي تلفات، ایجاد ارتباط نزديك ميان دكتر دامپزشك مسؤول و كارشناسان محترم اداره شيلات در بهينه‌سازي روش‌هاي توليد از مهمترين اقدام‌هاي بهداشتي لازم در این خصوص مي‌باشند.

 

 

كتاب پيش رو خلاصه اي كاربردي، علمي و عملي درباره توليدمثل باليني سگ و گربه مي باشد. در اين مجموعه تقريبا اكثر مسائل مربوط به توليدمثل سگ و گربه در كلينيكهاي دامپزشكي مورد بررسي قرار گرفته است بطوري كه مي توان بر اساس آن سوالهاي موجود و راهنمائيهاي كاربردي را در زمينه هاي مختلف بدست اورد
توضيحات كتاب اطلس كاربردي التراسونوگرافي دستگاه توليدمثل نشخواركنندگان و شترسانان
در اين كتاب بصورت مصور و علمي اصول و مباني التراسونوگرافي بطور خلاصه و مفيد بيان شده است. در بخشهاي بعدي كاربرد التراسونوگرافي در توليدمثل گاو، گاوميش، گاو كوهان دار، گوسفند و بز و شترسانان دنياي جديد با توضيحات كامل و با تصاوير حرفه اي آورده شده است. با مطالعه كتاب مي توان به بسياري از مسائل ريز و درشت استفاده از التراسونوگرافي در مديريت توليدمثل دامهاي اهلي ذكر شده پي برد